Η γελιογραφία στην Ευρώπη των 27= Cartoons from the 27 countries of the European Union.

Titel Η γελιογραφία στην Ευρώπη των 27= Cartoons from the 27 countries of the European Union.
Autor*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag Βουλή των Ελλήνων
Datum 2008
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung