Η τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση στην Ευρώπη : Η περίπτωση Ελλάδας και Γερμανίας

Titel Η τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση στην Ευρώπη : Η περίπτωση Ελλάδας και Γερμανίας
Autor*in Γιαγκουνίδης, Παναγιώτης
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Κυριακίδη
Datum 2002
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung