Έλληνες Μουσουργοί από την εκτός ελληνικής επικράτειας Μακεδονία

Titel Έλληνες Μουσουργοί από την εκτός ελληνικής επικράτειας Μακεδονία
Autor*in Τρικούπης, Αθανάσιος
Datum 13.2.2019
Weiteres Mελέτη που παρουσιάστηκε στην επιστημονική ημερίδα Η λόγια (έντεχνη) μουσική δημιουργία των Ελλήνων και ελληνικής καταγωγής μουσουργών στα Βαλκάνια, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung