Μεθοδολογικά προβλήματα : Α' Η διαλεκτική του Hegel

Titel Μεθοδολογικά προβλήματα : Α' Η διαλεκτική του Hegel
Autor*in Ιμβριώτη, Ρόζα
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Μ. Τριανταφύλλου
Datum 1933
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung