[Κριτική θεάτρου:] Δύο ατομιστικά και ρεαλιστικά έργα. Βασιλικό Θέατρο: Γ. Χάουπτμαν, "Πριν από το Ηλιοβασίλεμα", δράμα σε 4 πράξεις [...].

Titel [Κριτική θεάτρου:] Δύο ατομιστικά και ρεαλιστικά έργα. Βασιλικό Θέατρο: Γ. Χάουπτμαν, "Πριν από το Ηλιοβασίλεμα", δράμα σε 4 πράξεις [...].
Autor*in Θρύλος, Άλκης
Publikation Νέα Εστία
Band 21
Ausgabe 241
Datum 1937
Seiten 60-61
Weiteres Κριτική για τη θεατρική παράσταση του έργου του G. Hauptmann: "Πριν από το Ηλιοβασίλεμα" (Αθήνα)
Quelle Veloudis 1983, S. 482)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung