Από τους μετανάστες στο διαπολιτισμό. Όψεις γερμανικού πολιτισμού, γερμανόφωνης μεταναστευτικής λογοτεχνίας

Titel Από τους μετανάστες στο διαπολιτισμό. Όψεις γερμανικού πολιτισμού, γερμανόφωνης μεταναστευτικής λογοτεχνίας
Autor*in Μπλιούμη, Αγλαΐα
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Σφακιανάκη Κορνηλία
Datum 2010
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung