Μαρία Στούαρτ (Κρατικόν Θέατρον Βορείου Ελλάδας)

Titel Μαρία Στούαρτ (Κρατικόν Θέατρον Βορείου Ελλάδας)
Autor*in Χαρατσάρης, Κυριαζής
Publikation Νέα Πορεία
Ausgabe 117-118
Datum 1964
Seiten 300-302
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung