Η σχολική επίδοση των παιδιών μεταναστών στα μαθηματικά

Titel Η σχολική επίδοση των παιδιών μεταναστών στα μαθηματικά
Autor*in Τσουχνικάς, Νικόλαος
Universität Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Ort Αθήνα
Datum 2004
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung