Περί παιδείας και σχολείων

Titel Περί παιδείας και σχολείων
Autor*in Κούμας, Κωνσταντίνος Μ.
Publikation Ερμής ο Λόγιος
Band 9
Ausgabe 18
Datum 1819
Seiten 730-748
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung