Μαρία Στούαρτ (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)

Wissensbasis

Sotiria Matziri
Titel Μαρία Στούαρτ (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Ματζίρη, Σωτηρία
Publikation Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία
Datum 16.3.1986
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung