Αισθητική

Wissensbasis

Nikolaos G. Politis
Titel Αισθητική
Autor*in Χ. Πδ.
Herausgeber*in Πολίτης, Νικόλαος Γ.
Band 1
Ort Αθήνησι
Verlag Μπαρτ και Χιρστ εκδόται
Datum 1889-1890
Seiten 352-353
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung