Ο προσωκρατικός. Κριτικό σημείωμα εισαγωγικό στην παράφραση του ποιήματος του Fr. Hoelderlin «Μένωνος, Θρήνος Διοτίμας».

Titel Ο προσωκρατικός. Κριτικό σημείωμα εισαγωγικό στην παράφραση του ποιήματος του Fr. Hoelderlin «Μένωνος, Θρήνος Διοτίμας».
Autor*in Παπατζώνης, Τάκης
Publikation Νέα Εστία
Band 30
Datum 1941
Seiten 851-853
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung