Η θεωρία του Μαρξ για τον καπιταλισμό. Πλευρές μιας θεωρητικής και πολιτικής ρήξης

Titel Η θεωρία του Μαρξ για τον καπιταλισμό. Πλευρές μιας θεωρητικής και πολιτικής ρήξης
Autor*in Μηλιός, Γιάννης
Autor*in Δημούλης, Δημήτρης
Autor*in Οικονομάκης, Γιώργος
Ort Αθήνα
Verlag Νήσος
Datum 2005
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung