Ξένη πνευματική ζωή: Γερμανία

Titel Ξένη πνευματική ζωή: Γερμανία
Autor*in Ταρσούλη, Γεωργία
Publikation Νέα Εστία
Band 13
Ausgabe 148
Datum 1933
Seiten 228-229
Weiteres Αναφορά σχετικά με το θέατρο στη Γερμανία
Quelle Veloudis 1983, S. 480
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung