Εβραίοι, Ολοκαύτωμα και λογοτεχνική αναπαράσταση στις αρχές του 21ου αιώνα

Titel Εβραίοι, Ολοκαύτωμα και λογοτεχνική αναπαράσταση στις αρχές του 21ου αιώνα
Autor*in Αμπατζοπούλου, Φραγκίσκη
Publikation Νέα Εστία
Band Η
Ausgabe 1842
Datum 2011
Seiten 408–430
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung