Τα μονοπάτια του ευρωπαϊκού συνταγματισμού. Διαδρομές και συναντήσεις της αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής παράδοσης πριν από τον μεγάλο πόλεμο

Wissensbasis

Amilkas Alivizatos
Titel Τα μονοπάτια του ευρωπαϊκού συνταγματισμού. Διαδρομές και συναντήσεις της αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής παράδοσης πριν από τον μεγάλο πόλεμο
Autor*in Παπασπύρου, Νίκος Ι.
Mitarbeiter*in Αλιβιζάτος, Νίκος
Ort Αθήνα
Verlag Αλεξάνδρεια
Datum 2016
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung