Κατανόηση, ερμηνεία και εφαρμογή. Ο Χανς Γκέοργκ Γκάνταμερ και η ιδέα μιας φιλοσοφικής ερμηνευτικής

Wissensbasis

Jorgos Xiropaidis
Titel Κατανόηση, ερμηνεία και εφαρμογή. Ο Χανς Γκέοργκ Γκάνταμερ και η ιδέα μιας φιλοσοφικής ερμηνευτικής
Autor*in Ξηροπαΐδης, Γιώργος
Publikation Νέα Εστία
Band 149
Ausgabe 1731
Datum 2001
Seiten 195-231
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung