Αρένα πολιτικών συγκρούσεων το "Εθνικό" στη θεατρική συζήτηση για τους "Ληστές"

Titel Αρένα πολιτικών συγκρούσεων το "Εθνικό" στη θεατρική συζήτηση για τους "Ληστές"
Autor*in Χρηστακέα, Σόφη
Publikation Μεσημβρινή
Datum 2.12.1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung