Ο έρως της ιδέας

Titel Ο έρως της ιδέας
Autor*in Βεργωτής, Παναγιώτης
Ort Αργοστόλι
Verlag Η Ηχώ
Datum 1877
Weiteres Ερμηνεία της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας σύμφωνα με το τελεολογικό μοντέλο ιστορίας του Χέγκελ
Quelle Veloudis 1983, S. 190-191
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung