Χαρακτήρες της παλαιάς και νεωτέρας φιλολογίας, δηλαδή της Ελληνικής, της Λατινικής,Ιταλικής, Γαλλικής, Αγγλικής και Γερμανικής μετά κριτικής παραλληλίας αυτών

Titel Χαρακτήρες της παλαιάς και νεωτέρας φιλολογίας, δηλαδή της Ελληνικής, της Λατινικής,Ιταλικής, Γαλλικής, Αγγλικής και Γερμανικής μετά κριτικής παραλληλίας αυτών
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Ερμής ο Λόγιος
Band 3
Ausgabe 1
Datum 1813
Seiten 1-3, 17-21
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung