Παγκόσμιο λεξικό της μουσικής: Ιστορία-Μουσικολογία-Έργα-Πρόσωπα-Νέες Τάσεις, Αρχαιότητα-Βυζάντιο-Αναγέννηση-Νεότεροι χρόνοι-Νέος κόσμος

Titel Παγκόσμιο λεξικό της μουσικής: Ιστορία-Μουσικολογία-Έργα-Πρόσωπα-Νέες Τάσεις, Αρχαιότητα-Βυζάντιο-Αναγέννηση-Νεότεροι χρόνοι-Νέος κόσμος
Autor*in Τολίκα, Ολυμπία
Mitarbeiter*in Παρασκευοπούλου, Αμαλία
Ort Αθήνα
Verlag Στοχαστής
Datum 1999
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung