Λαϊκές εξεγέρσεις στην Ανατολική Ευρώπη : Πολωνία, Ανατ. Γερμανία, Ουγγαρία, Σοβιετική Ένωση

Wissensbasis

Bampis Lykoudis
Titel Λαϊκές εξεγέρσεις στην Ανατολική Ευρώπη : Πολωνία, Ανατ. Γερμανία, Ουγγαρία, Σοβιετική Ένωση
Autor*in Véga, A.
Autor*in Guillaume, Ph.
Autor*in Castoriades, Cornelius
Übersetzer*in Λυκούδης, Μπάμπης
Ort Αθήνα
Verlag Ύψιλον
Datum 1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung