Η τέχνη των συνόρων. Η περίπτωση του Τείχους του Βερολίνου

Titel Η τέχνη των συνόρων. Η περίπτωση του Τείχους του Βερολίνου
Autor*in Στόικου, Ελεάνα
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Τομέας ιστορίας της τέχνης
Datum 2013
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung