Μερικές απόψεις σχετικά με τα ζητήματα της "αλλοτρίωσης" και της "γραφειοκρατίας" στον "Πύργο" του Φραντς Κάφκα

Titel Μερικές απόψεις σχετικά με τα ζητήματα της "αλλοτρίωσης" και της "γραφειοκρατίας" στον "Πύργο" του Φραντς Κάφκα
Autor*in Παπαχρόνης, Λάμπρος
Publikation Νέα Πορεία
Ausgabe 160-162
Datum Ιούνιος-Αύγιυστος 1968
Seiten 114-120
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung