Οι Ληστές (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)

Wissensbasis

Eleni Varopoulou
Titel Οι Ληστές (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Βαροπούλου, Ελένη
Publikation Μεσημβρινή
Datum 30.11.1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung