Η γλωσσική ικανότητα στη γερμανική και ελληνική γλώσσα των παιδιών των μεταναστών. Μια εμπειρική κοινωνιογλωσσολογική μελέτη

Titel Η γλωσσική ικανότητα στη γερμανική και ελληνική γλώσσα των παιδιών των μεταναστών. Μια εμπειρική κοινωνιογλωσσολογική μελέτη
Autor*in Κοιλιάρη, Αγγελική
Universität Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ort Θεσσαλονίκη
Datum 1986
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung