Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ

Titel Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ
Autor*in Μητροπούλου, Αγλαΐα
Publikation Νέα Εστία
Band 105
Ausgabe 1240
Datum 1979
Seiten 338-339
Weiteres Σχετικά με R. W. Fassbinder
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung