Οι θέσεις του Μαρξ πάνω στο Φόυερμπαχ

Titel Οι θέσεις του Μαρξ πάνω στο Φόυερμπαχ
Autor*in Καλομάλος, Θ.
Ort Αθήνα
Verlag Διογένης
Datum 1974
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung