Ιστορία και υποκειμενικότητα στη φιλοσοφία του Χέγκελ

Titel Ιστορία και υποκειμενικότητα στη φιλοσοφία του Χέγκελ
Herausgeber*in Αποστολοπούλου, Γεωργία
Ort Ιωάννινα
Verlag Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Datum 1995
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung