Ολόκληρος η εισήγησις του κ. Μιλτ. Κουντουρά επί της εκθέσεως των ζωγραφικών και γλυπτικών έργων του κ. Ιωαν. Δεσποτόπουλου

Wissensbasis

Ioannis Despotopoulos
Titel Ολόκληρος η εισήγησις του κ. Μιλτ. Κουντουρά επί της εκθέσεως των ζωγραφικών και γλυπτικών έργων του κ. Ιωαν. Δεσποτόπουλου
Autor*in Κουντουράς, Μίλτος
Publikation Νέα Χίος
Datum 7.1.1921
Seiten 1
Weiteres Πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung