Συγγραφείς και σκηνοθέτες από τη Γερμανία

Titel Συγγραφείς και σκηνοθέτες από τη Γερμανία
Autor*in Κανέλλης, Ηλίας
Autor*in Γουδέλης, Τάσος
Autor*in Pflaum, Hans-Günther
Autor*in Knoben, Martina
Autor*in Τριανταφύλλου, Σώτη
Autor*in Σαββάτης, Νίκος
Autor*in Dörrie, Doris
Herausgeber*in Καμπουρόπουλος, Σωκράτης
Herausgeber*in Μιχαηλίδου, Σοφία
Ort Αθήνα
Verlag Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Datum 2001
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung