Σύγκριση νεοελληνικών, γερμανικών και αγγλικών διεθνισμών αρχαιοελληνικής καταγωγής

Titel Σύγκριση νεοελληνικών, γερμανικών και αγγλικών διεθνισμών αρχαιοελληνικής καταγωγής
Autor*in Παλασάκη, Βασιλική Ι.
Universität Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ort Θεσσαλονίκη
Datum 2003
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung