Πολιτική oικονομία: περί της εμπορικής και βιομηχανικής προόδου της Πρωσσίας και εν γένει της Γερμανικής ομοσπονδίας

Titel Πολιτική oικονομία: περί της εμπορικής και βιομηχανικής προόδου της Πρωσσίας και εν γένει της Γερμανικής ομοσπονδίας
Autor*in Π., Κ.
Publikation Ευρωπαϊκός Ερανιστής
Band 3
Datum 1841
Seiten 116-144
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung