Μαρία Στούαρτ (Βασιλικόν Θέατρον Αθηνών)

Titel Μαρία Στούαρτ (Βασιλικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Παπανούτσος, Ε.Π.
Publikation Το Βήμα
Datum 14.10.1955
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung