Το σύμπαν του Κάφκα "κατά τον Lukács".

Wissensbasis

Franz Kafka
Titel Το σύμπαν του Κάφκα "κατά τον Lukács".
Autor*in Φουτούρης, Μ.
Publikation Μαρτυρίες
Ausgabe 5-6
Datum Ιανουάριος-Απρίλιος 1963
Seiten 22-32
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung