Ένας προφήτης και οι εφιάλτες του. "Τον ετρόμαξεν η ζωή...". Η μεγάλη έκθεση Φραντς Κάφκα στη Βιέννη, μία ανάγλυφη προβολή της ζωής και του έργου του συγγραφέα της "Δίκης". Έτσι τον ενεκρολόγησεν η φίλη του Μίλενα.

Titel Ένας προφήτης και οι εφιάλτες του. "Τον ετρόμαξεν η ζωή...". Η μεγάλη έκθεση Φραντς Κάφκα στη Βιέννη, μία ανάγλυφη προβολή της ζωής και του έργου του συγγραφέα της "Δίκης". Έτσι τον ενεκρολόγησεν η φίλη του Μίλενα.
Autor*in Πόντιος Π., [=Ενεπεκίδης Πολυχρόνης ]
Publikation Το Βήμα
Datum 2.8.1964
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung