Γράμματα από τη Γερμανία. Μελοποιημένα από τον Μίκη Θεοδωράκη

Titel Γράμματα από τη Γερμανία. Μελοποιημένα από τον Μίκη Θεοδωράκη
Autor*in Λάδης, Φώντας
Mitarbeiter*in Μίχα-Μπανιά, Ξανθίππη
Ort Αθήνα
Verlag Μετρονόμος
Datum 2016
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung