Τηλεφωνικό κέντρο

Titel Τηλεφωνικό κέντρο
Autor*in Κοκκαλίδου-Nachmia, Νίνα
Ort Αθήνα
Verlag Ίκαρος
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung