Γαλάζιες ώρες

Titel Γαλάζιες ώρες
Autor*in Βουσβούνης, Αντώνης
Ort Αθήναι
Verlag χ.ό.
Datum 1939
Weiteres Απόκτηση κεντρικών αφηγηματικών στοιχείων από το έργο του Eichendorff ''Aus dem Leben eines Taugenichts''
Quelle Veloudis 1983, S. 456
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung