Το εθνικόν συμφέρον ως γνώμων της ερμηνείας και της εφαρμογής του νόμου

Wissensbasis

Jeorjios Mantzoufas
Titel Το εθνικόν συμφέρον ως γνώμων της ερμηνείας και της εφαρμογής του νόμου
Autor*in Μαντζούφας, Γεώργιος
Publikation Το Νέον Κράτος
Band 3
Ausgabe 17
Datum 1939
Seiten 1449-1461
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung