Περί της 12-24 Νοεμβρίου 1876 εν Αθήναις ανακαλυφθέντος αστέρος εν τω αστερισμώ του κύκνου

Titel Περί της 12-24 Νοεμβρίου 1876 εν Αθήναις ανακαλυφθέντος αστέρος εν τω αστερισμώ του κύκνου
Autor*in Σμιδτ, Ιούλιος
Publikation Εστία
Band 2
Ausgabe 51
Datum 1876
Seiten 814-816
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung