Εισαγωγή εις την Καθολικήν ή Παγκόσμιον Ιστορίαν

Wissensbasis

Pavlos Karolidis
Titel Εισαγωγή εις την Καθολικήν ή Παγκόσμιον Ιστορίαν
Autor*in Καρολίδης, Παύλος
Ort Αθήνησιν
Verlag Εκ του Τυπογραφείου των Αδελφών Περρή
Datum 1894
Weiteres Παγκόμια ιστορία με επιρροές του L. Ranke και J. G. Herder
Quelle Veloudis 1983, S. 268
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung