Το νεοελληνικό πλάι στο παγκόσμιο θέατρο

Titel Το νεοελληνικό πλάι στο παγκόσμιο θέατρο
Autor*in Λυγίζος, Μήτσος
Ort Αθήνα
Verlag Σαλίβερος
Datum 1958
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung