Μαρία Στούαρτ (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)

Titel Μαρία Στούαρτ (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Αθηναίος, Περσεύς
Publikation Ημερησία
Datum 4.2.1986
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung