Η ζωή και το έργο του Κάφκα

Wissensbasis

Vassilios Lazanas
Titel Η ζωή και το έργο του Κάφκα
Autor*in Λαζανάς, Βασίλειος
Publikation Νέα Εστία
Ausgabe 1156
Datum 1.9.1975
Seiten 1151-1161
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung