Ενιαίο σχολείο και ενιαία παιδεία στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας : Τομή στη γερμανική εκπαίδευση

Titel Ενιαίο σχολείο και ενιαία παιδεία στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας : Τομή στη γερμανική εκπαίδευση
Autor*in Γιαγκουνίδης, Παναγιώτης
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Κυριακίδης
Datum 2005
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung