Λουίζα Μίλλερ (Κρατικό Θέατρο Θεσσαλονίκης)

Titel Λουίζα Μίλλερ (Κρατικό Θέατρο Θεσσαλονίκης)
Autor*in Παπαστρατηγάκης, Μ.
Publikation Νέα Ευρώπη
Ort Θεσσαλονίκη
Datum 27.12.1943
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung