Κρατικό Θέατρο

Titel Κρατικό Θέατρο
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Μακεδονία
Ort Θεσσαλονίκη
Datum 9.11.1978
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung