Η καλλιτεχνική φύσις συνυφασμένη με τα παιδικά χρόνια. Ο ρόλος των παιδικών βιωμάτων εις την καλλιτεχνικήν δημιουργίαν. Εξ αφορμής της "Δίκης" του Κάφκα.

Wissensbasis

Franz Kafka
Titel Η καλλιτεχνική φύσις συνυφασμένη με τα παιδικά χρόνια. Ο ρόλος των παιδικών βιωμάτων εις την καλλιτεχνικήν δημιουργίαν. Εξ αφορμής της "Δίκης" του Κάφκα.
Autor*in Κουρέτας, Δημήτριος
Publikation Ελευθερία
Ort χ.τ.
Datum 17.3.1963
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung