Ελαφρυντικά δια τον Μέρτεν καταθέτει μάρτυς κατηγορίας. Το στρατοδικείο επικρίνει δι’ αντιφάσεις τον μάρτυρα στρατηγόν Χρυσοχόου

Titel Ελαφρυντικά δια τον Μέρτεν καταθέτει μάρτυς κατηγορίας. Το στρατοδικείο επικρίνει δι’ αντιφάσεις τον μάρτυρα στρατηγόν Χρυσοχόου
Autor*in Άγνωστος/η
Publikation Ελευθερία
Datum 18 Φεβρουαρίου 1959
Seiten 3
Weiteres Σχετικά με τον Max Merten.
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung